Prof. J. van Zwieten RI/RA/RO

Prof Jan van Zwieten RI/RA/RO

Professor Jan van Zwieten RI/RA/RO  

Jan van Zwieten is een zeer ervaren mediator, met name ook voor de rechtbank. Zijn specialiteit zijn vooral mediations met financiële aspecten zoals bedrijfssplitsingen en fiscale problematiek. Daarnaast heeft hij zijn sporen ook verdiend in mediations op het gebied van bestuursrecht, arbeidsrecht en echtscheidingen. Ook geeft hij veel opleidingen op het gebied van mediation, coaching en conflicthantering.

Als bestuurder van een groot aantal bedrijven en hoogleraar management begrijpt hij wat er zich in bedrijven afspeelt. De laatste jaren heeft hij zich vooral ook toegelegd op persoonlijkheidsanalyse en vitaliteit van (top)managers. Hij heeft op dit gebied veel publicaties op zijn naam staan.


Drs. Olga J.G. Warffemius

Drs. Olga J.G. Warffemius

Drs. Olga J. G. Warffemius

Olga is een gedreven adviseur en (interim) manager met ruime ervaring binnen de Overheid en de Zorg. Zij studeerde Arbeid- & Organisatie Sociologie, deed enkele opleidingen op het gebied van management en is NMI-geregistreerd mediator.

Olga heeft ruime ervaring in de begeleiding en ondersteuning van veranderingsprocessen binnen organisaties. Zij begeleidt leidinggevenden en managementteams, met name tijdens veranderingen in koers, organisatie en cultuur. Tevens bemiddelt zij bij conflicten, binnen en buiten organisaties. Het verbeteren van samenwerken is een rode draad in haar werk. Van deze brede ervaring maakt Olga gebruik bij bemiddelingstrajecten, individuele- en groepscoaching èn bij mediation.


Prof. Mr. Nico H.M. Roos

Prof. Mr. Nico H.M. Roos

Prof. Mr. Nico H.M. Roos

Nico Roos studeerde rechten en economie aan de UvA, em. hoogleraar Metajuridica (rechtsfilosofie en rechtssociologie) Universiteit Maastricht.Deed en begeleidde onderzoek over ontwikkelingen op de juridische arbeidsmarkt en het juridisch onderwijs, lekenrechtspraak, de organisatie van grote wetgevingsprocessen, Europees bestuur, de structuur van de nv, de geschiedenis van de internationale betrekkingen en de grondslagen van de fundamentele rechten,de democratie en het privaat- en het strafrecht.

Sinds 2009 decaan van Netherlands Business Academy, ervaring als docent sociale vaardigheden (spreken, vergaderen, onderhandelen), (inter)nationale) bestuurlijke ervaring (spreekt vlot Duits, Frans en Engels), lid klachtencommissie in de gehandicaptenzorg. Nico is van zeer veel markten thuis en heeft daarom geen duidelijke voorkeur voor specifieke branches van mediation.


Drs. Els J.M. van Zwieten

Drs. Els J.M. van Zwieten

Drs. Els J.M. van Zwieten

Els van Zwieten is al ruim 30 jaar werkzaam in de gezondheidszorg. Zij studeerde Gezondheidswetenschappen, Beleid en Beheer in Maastricht. Daarnaast is zij gecertificeerd coach en NMI – mediator. Zij combineert haar baan als manager in een algemeen ziekenhuis met het coachen,trainen en begeleiden van professionals in verschillende werkvelden.

Als ervaren manager,coach en mediator liggen haar specialiteiten op de volgende gebieden:

-   loopbaantrajecten;
-   persoonlijke coaching;
-   teamtrajecten in organisatieveranderingen;
-   conflictbemiddeling


Y.M. Livius MBA, MPM

Yvette Livius MBA, MPM

Yvette M. Livius MBA, MPM

Yvette Livius is werkzaam als financieel manager voor Xaurum b.v., aanbieder van E-learning en PE systemen. Daarnaast is zij als operationeel manager werkzaam voor Netherlands Business Academy b.v., aanbieder van HBO- en Master opleidingen.

Met een ruime bedrijfservaring legt Yvette zich vooral toe op mediations in zakelijke geschillen en arbeidsrecht.