Bij coaching vindt eerst een intakegesprek plaats. Daarbij is het van groot belang dat er een klik ontstaat tussen coach en cliënt.

Als beiden een prettig gevoel hebben bij dit gesprek, kan er een vertrouwensband opgebouwd worden.  Indien coach en cliënt besluiten met elkaar een coachingstraject in te gaan zal tijdens dit intakegesprek ook een inschatting gemaakt worden van het aantal benodigde sessies.

Voor de meeste trajecten zijn vijf tot acht gesprekken voldoende om met de nieuwe inzichten en vaardigheden verder te kunnen. Kleinere problemen kunnen soms al in het eerste gesprek worden opgelost. U bent nergens toe verplicht en hebt de mogelijkheid om voortijdig het traject te beëindigen. Wel kan het goed zijn om nog een afrondingsgesprek te hebben.

Natuurlijk behoren ook op zichzelf staande coachings-  en inzichtgevende sessies tot de mogelijkheden.

Naast online coaching bieden wij tevens face to face coaching aan